β€œThe thing I ask from the Lord,
this only do I seek:
that I may dwell in the house of the Lord
all the days of my life,
to gaze on the beauty of the Lord
and to seek him in his temple.”

PsalmΒ 27:4

Latest Bulletin

E-Bulletin 18/5 – 26/05/2024…

May 18, 2024

E-Bulletin 18/5 – 26/05/2024

E-Bulletin 11/05 – 19/05/2024…

May 11, 2024

E-Bulletin 11/05 – 19/05/2024

E-Bulletin 4/5/2024-12/5/2024…

May 4, 2024

E-Bulletin 4/5/2024-12/5/2024

E-Bulletin 27/4/2024-5/5/2024…

April 27, 2024

E-Bulletin 27/4/2024-5/5/2024

E-Bulletin 20/2/2024-29/2/2024…

April 20, 2024

E-Bulletin 20/2/2024-29/2/2024

E-Bulletin 13/4 – 21/4…

April 13, 2024

E-Bulletin 13/4 – 21/4

E-Bulletin 6/04 – 14/04…

April 6, 2024

E-Bulletin 6/04 – 14/04

E-Bulletin 30/03-7/04…

March 30, 2024

E-Bulletin 30/03-7/04

E-Bulletin 16/02- 24/02…

March 16, 2024

E-Bulletin 16/02- 24/02

E-Bulletin 2/3/2024-10/3/2024…

March 2, 2024

E-Bulletin 2/3/2024-10/3/2024